18. august 2015

Rådgivning

Mediecom er et spesialisert rådgivnings, bemannings- og rekrutteringsselskap innen media, kommunikasjon, digital kommunikasjon og forlag.

Vi kan vise til solid bransjekompetanse, erfaring og omfattende nettverk innen media, kommunikasjon- og forlagsbransjen, samt relevante universitets- og høyskolemiljøer. Vi setter sammen team bestående av dyktige talenter med erfarne rådgivere for å være best mulig rustet for ethvert prosjekt.

«Rett hode raskest» er slagordet vårt. Det gjelder uansett om vi er involvert som rådgivere og konsulenter, eller innen rekruttering og bemanning.

Våre tjenester omfatter også alle typer medierådgiving, innen både intern- og eksternkommunikasjon, inkludert markedskommunikasjon (børsmeldinger, informasjon til departementer, tilsynsmyndigheter, investorer og politisk valgte beslutningstakere), coaching, medietrening, krisekommunikasjon og selskapspresentasjoner på alle plattformer, samt tradisjonelle publikasjoner.